Cikkek:

  Az abortusz az emberiség szégyene!

  Az abortusz több dolog miatt is a legfőbb problémák generálója.

  A magyar Alkotmány tiltja a halál okozását (az emberi élet kioltását), mindenki tudhatja, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, mégis legálisan végrehajtható orvislag nem indokolt esetekben is az abortusz, amely tuljajdonképpen a magzat halálra kínzását jelenti.

  A mostani alkotmány legnagyobb hiánya és hibája, hogy nem deklarálja megfelelően az emberi élet kezdetét. Az abortuszok elkövethetősége azon alapul, hogy a magzati élet (pontosabban a fogantatástóé számított néhány hétig) nem minősül érzőnek, tudattal rendelkező emberi lénynek. Ez az alappilér. Ha a magzat mégis embri, érző, tudatos lény lenne, akkor az abortusz kvázi gyilkossáégnak is tekinthető. A skolasztikus orvostudomány tagadja a magzat emberi, szellemi lényegét, de már egyre több felvilágosult, humánus orvos tudja, hogy a nagzat is érez, és ezért megtagadja annak legyilkolását. Tehát az első legnagyobb baj, hogy az alkotmány nem ismeri el emberinek a megtermékenyült petesejtet, az abból napok alatt kifejlődő embriót. Ez az életellenesség mindenképpen hat a legtöbb törvénytisztelő emberre. A dilemma az, ha az Alkotmány igaz, akkor ő az első hátom hétben tudattalan érzéketlen biológiai sejtburjánzás volt. Ezzel a gondolattal rögtön blokkolódik, tudat alá nyomódik a valóság, a zseniális kreatív, originális személyiség (jelentős része)

  Nyilvánvaló, hogy olyan kornitív disszonancia generálódik az emberben, az állampolgárban, hogy azt sokan, a többség normálisan már nem tudja kezelni. Sem önmagában, sem a szeretteiben. Egyenes következmény a társadalommal, amelyik ilyen törvényt alkalmaz, és a törvénnyel a szembenállás, ellenérzés.  

  Az abortuszt elkövettetők a legtöbb esetben nem kérdezik meg a jövevényt, ki ő és mit akarna. Az emberek 99%-ának ez eszébe sem jut. Tájékozódás nélkül abortálnak valamit, valakit, pedig az esetek túlnyomó részében a magzat a szülőkhöz tartozik, előző életében kapcsolatban volt valamelyikkel. Ilyesmiről még csak beszélni is sarlatánság, és a kléris kiátkozását indukálja. A jelenség egzaktul bizonyítható: a magzat jól ismeri és szereti a szülőket. Az oktalan destruktivitás, a másik meghallgatás nélküli eltiprása az abortuszok miatt van!

  A harmadik veszély inkább a magánéletre hat. Az a nő vagy férfi, aki  akart és megcsináltatott abortuszt, és ílymódon egy emberke bizalmával visszaélt, az a további párkapcsolatában is nagy nehézségekkel fog küzdeni. A másik fél félnio fog tőle, hiszen "gyilkoltatott". 

  A negyedik negatív hatás az újraszületett gyermeket éri. A mennyiben a szülő nem hatástalanította az abortálási szándékát (volt abortusza), allor a visszaszületett gyernek ezt megérzi, és ösztönösen fél a szülőtől, sőt, a saját élete érdekében kénytelen vele szembeszállni is. Ez az egik oka, hogy ha a szülő az egyik párthoz, vagy valláshoz tartozik,  akkor a gyerek opponálja őt, az ellentáborhoz közelít.

  Az ötödik, bizonyítottan súlyos probléma az abortuszokkal kapcsolatban, hogy vannak olyan aljas szemények, akik mindezekkel tisztában vannak, mert őhozzájuk allkoálódik az abortusz archetipusa (N13, V. M.) és tudják jól, hogy az abortuszt a mentális síkon szuggerálva lehet tömegekeben halálfélelmet kelteni, és így uralmuk alá terelni. Ezt nagyban meg is tették, még 2006. augusztus 20-án. Az abortusz olyan kétélű fegyver, hogy nagyon könnyen visszacsap arra, aki visszaél vele. Amit sorozatosan elkövettek, politikai játszmákban, hatalmi, önkényuralmi szándékból, azt most elég jól láthatjuk az Országgyűlésben. Okkult törvény, hogy az ilyen tudati szintű fekete mágiák (mint ahogyan majd a fekete média is) visszaszáll az elkövetőkre, az abortuszok esetében ötszörös erővel.

  Az abortuszok során a szülők egészsége is megrendül. Ezért nem áééítható, hogy a páciens egészsége érdekében történik a beavatkozás. Az abortuszok károkozása jelentős. Ha összeszámoljuk, hogy egyetlen magzatgyilkosságnak mekkora a kárkihatása, a nemzetnek mennyi erőre van szüksége a gyógyításhoz, nos ezt pénzben kifejezve most kb. 30 millió forintot jelent a gazdaságnak. 

  A napi százötven abortusz 4 és fél milliárd forintjába kerül a nemzetnek!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !

  Az abortusz egyik különös veszélye még az is, hogy az értékrendeb durván beleavatkozik, nagy mértékben felborítja. Aki a magzat élete elé, fölé helyez más érdeket, pl. egzisztenciális, anyagi, korbéli, tanulási stb. igényeket, az rögtön saját magát is devalválja, hiszen ő is volt magzat, amiből kifejlődött, tehát ő sem értékesebb a koholmányoknál. Továbbá az abortusz pártiaknak mindig fenn kell tartaniuk az abortusz körülményeit, vagy legalább is azokat meglévőnek kell látniuk, különben rögtön nagyon-nagy lelkiismeretfurdalás kezdi el gyötörni.

  A fentebb jelzett abortusz archetipusforrások mesterségesen generálják az abortusz és az abortálás szuggesztíváját. Ennek az a következménye, hogy mások is elkövetnek abortuszt, így a gonoszok félig felmentve érezhetnék magukat: "mások is gyilkoltak, nemcsak ők!" Ez persze nem igaz, hiszen mások egy kényszerképzetnek, amit a fenti személyek generáltak, ennek engedelmeskednek. Bár kétségtelen tény, hogy vannak zászlóvivők a magzatkínzás terén. Meg kell jegyezzük, hogy a 200-ben a TV2-ben és az RTL klub műsorában is többször szerepelt egy 14 éves babátváró kislány esete, akit Pálffy istván (országgyűlési képviselő lett) hősiesen belezaklatott a magzatgyilkolásba, ahelyett, hogy életadáshoz segítette volna a kislányt és a párját (konkrétan ismerjük az eseményt, az Alfa Magzatvédő Szövetségnél bárki utánna járhat a történteknek)

  Az abortuszok elvégzése érdekében nagyon sokan szociális válságra hivatkoznak. Ezt a törvényt a Fidesz-koalíció hozta még 1999-ben. Azóta kb. 600 ezer abortuszt követtek el. Ehhez tartozik kb. egymillió szülő, akiknek primer érdekük a válság. 

  Nem is lenne a világon válság, ha a magyarok megtiltanák az orvosilag indokolatlan abortuszokat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Azok, akik reménykedtek abban, hátha az Orbán-kabinet végre emberi megoldást keres és talál, sajnos ki kell ábránduljanak: esély sincs arra, hogy a Fidesz-KDNP kolaíció szembenézzen országunk legszomorúbb, legnagyobb problémájával. az abortusszal. 

  Tény és avlónak tarjuk, hogy a korábbi kormányok azért buktak meg, szükségszerűen, mert az abortusz problematikájának megoldását nagy ívben elkerülték. Horváth Erzsébet az EÜ miniszter levelében kifejtette, hogy a szaktárca sem kívánja a kérdést értelmezni.

  A Kormányzati Tanácsafó Jósda prognózisa: ha az Orbán-kabinet nem hajlandó 3 hónapon belül értelmesen kezelni az abortusz-problémát, akkor 2011 tavaszát már nem éri meg! Az ország ereje és türelme, valamint az emberiség teherbíróképessége a maximumához közelít. Mi magyarok vagyunk felelősek azért, hogy a magzatok biztonságban éljenek, ne veszélyeztesse létezésüket az orvosi szike!

  Írta: Szilvásy Péter témagazda, igazgató

  Kormányzati Tanácsadó Jósda - Lélekkutató Intézet
  1701 Bp., Pf. 303. - 30-4935804 - ktj@x-party.hu - www.x-party.hu

  Budapest, 2010. szeptember 15.

   

  2010. szeptember 14.., 12.33       A Vihar