Jóslatok 2011

                      

Általános tájékoztató a
Kormányzati Tanácsadó Jósdáról

A parapszichológia tárgykörébe tartozó jóslás (hogy jót láss! )ősidők óta része az intelligens, a világot megismerni szándékozó emberiség kultúrtörténetének. Az ókortól napjainkig szinte mindenki foglalkozik egy kicsit jóslással, önmagának vagy a hozzáfordulóknak segítve az útjukon haladásban. 

A felsőbb vezetés kikérte a jósok,a mágusok, a sámánok, a táltosok véleményét, ha fontos döntéseket kellett meghozni. Emese, Álmos és Árpád korában a főveér, a kende a Nap fiát jelentette, és "on-line" kapcsolatban voltak a túlvilági hatalmakkal. 

A jósok alkalmazása hozzátartozik a döntések jobb előkészítéséhez. Az egész-látó, holisztikus ember, a Vízöntő korszakban ki kell használja a racionalitás és az irracionalitás összahengolásában rejlő előnyöket. A kontrollált intuíció, a szimbólumok (asztrológiai képlet, kártya, álomfejtés stb.) kreatív megoldásokat stimulálnak, amelyeket a józan észnek, a rációnak kell kontrollálnia.

Napjainkaban tudományosan, műszeresen, laboratóriumokban is kutatják, vizsgálják a jóslás folyamatait, tevékenységét, megbízhatóságát, információtartalmát. A japán császárnak klasszikusan mesterjósok egyengetik útját. Az amerikai elnöknek tisztánlátó, jós szakértők segítenek. A Szovjetúnióban mindig is nagy figyelmet fordítottak a parapszichológiára. Mi is tőlük, az Össz-Oroszországi Parapszichológiai Egyesületek Szövetségének alelnökétől - Sztyepan Szepanovtól és kollegáitól tanultuk meg az alapokat. 

A világhíres Silva-féle Agykontroll technikák ugyancsak fundamentumát jelentik a skolsztikus ismereteinknek. De említhetnénk még a Transzcendentális meditációt, a kineziológiát, a Tarot mester kártya misztériumát, az asztrológiát, a számmisztikát, a jelkép-szimbolikát is, amelyek ugyancsak argumentumát képezik a jóslásnak. 

Nagyon komoly tudomány manapság a jóslás. Mi a grafológiával is kombináljuk, hiszen a kézírásunk az egyik legjobb jezője a tudatunknak és tudatalattinknak, a racionalitásunknak és az irracionalitásunknak, érzelmeinknek és ösztöneinknek,továbbá a kézírás az emberiség egyik legnagyonbb alkotása, a kollektív tudat quintessenciái közé tartozik. 

A jósólástól nem kell félni. A jóslás nem jövendölés. Mi jósolunk, azért, hogy a hozzánk forduló, vagy, akinek jósolunk, jót lásson. Hiszen a jövőképünkben egy adott témával kapcsolatban vannak pozitív és negatív elemek is. Feltárjuk a negítv, visszahúzó, gátló komponenseket, segítünk felismerni a megoldásukat, elhárításukat, és felerősítjük a pozitív lehetőségeket, irányokat. Az optimizmus nagy erőt jelent. 

Egy jós megtagadhatja a jóslást, ha a pácienssel szemben averziói vannak. De ha már jósol, elvállalja az illetőt, akkor kötelessége jó irányban megerősítenie a hozzáfordulót. Ez nálunk alapszabály. 

Tizenkilenc éves fejlesztés, tapasztalás, tanulás után hoztuk létre 2006. nyarán, a 2. Emese bálon a Kormányzati Tanácsadó Jósdát. Ez egy X-party1 téma, azt jelenti, hogy kreatív, konstruktív, együttműködő és témaorientált, informális csoportot szervezünk, amelynek témája: Kormányzati Tanácsadó Jósda, a Kormányzat részére tanácsadó, segítő jósda megalkotása. 

A fejlesztés eredménye egy működőképes rendszerterv, amelyet adott esetben benyújtunk a Kormánynak. Öntevékeny kezdeményezés volt, jelenleg is az. 2009. végére terveztük a módszerek, szisztémák validálását, a KTJ komplettálását. 

Nagyon hasznos volt számunkra a 2007. május végén indított "próbatétel", a KTJ-"botrány", amely a 2006. augusztus 20-i vihar képződését okozó tömegmanipuláció leleplezése és publikálása miatt volt nagy hatással a sajtóra, a közvéleményre. Láthattuk, milyen lehet a Kormányzat belső világa, milyen harcokat kell megvívnia, milyen erők játszanak nyíltan vagy a háttérben. Kiderült, hogy az ellenzék mögött is sok sámán tanácsadó van, akik jó, vagy rossz tanácsaikkal, de hatnak az ellenzék vezetőire és táborára. Az is tudott, hogy nagyon sok politikus is fordul jóshoz. Többen ezért is nem vállalták a KTJ-ben való munkát, mert a vonaluk kontraindikálta volna. 

A KTJ maga nagyon kevés anyagi ráfordítást igényel. A munkaidőn kívül az alaptechnikák, kellékek már régen megvoltak, ezek legdrágábbika sem haladja meg a 14 ezer forintot. Pont ezért soha eszünkbe sem jutott, hogy a tevékenységünkért pénzt kérjünk. Bár illik megfizetni a jóslást, de ez itt most nem volt aktuális. 

A másik fontos szempontunk, a Kormányzati Tanácsadó Jósda létrehozásában, működtetésében vitathatatlanul a családi, a testvéri összekapcsolódás: az összetartás volt és van és lesz is. A miniszteri-testvéri szálak erkölcsileg is a támogatást, a jószándékú tanácsadást predesztinálják. Ennek a kikezdése, rombolása nagy destrukcióra, szélsőségesen fogalmazva, gonoszságra vallott. Hiszen a testvéreknek össze illik tartani, a társadalom alapja a család, a testváriség is - nekünk ez a határozott álláspontunk. 

A Kormányzati Tanácsadó Jósda továbbfejlesztése megalapozottá vált . A szervezeti felépítés, a módszerek, a kiképzés, a kapcsolatok (Kormányzattal, szakértőkkel), a prezentáció, a kontrollfunkciók stb. mind részét képezik a jól megszervezett KTJ-nek. A kikisérletezés időt, munkát, olykor konfliktusok felvállalását igényli. Mi bírjuk. És folytatjuk, mert hisszük, hogy hasznosat és jót csinálunk. Kellenek még jószívű, korrekt tudású szakemberek, technikák. Az 5. Emese bálra, 2009. július 5-ére komplettáljuk a Kormányzati Tanácsadó Jósda rendszerét.

Együttműködésre invitáljuk a szakértőket és kezdeményezzük a nemeztközi kapcsolataink kiterjesztését is.

Hasznos és jó tanácsokat szeretettel fogadunk, a támogató együttműködést is szívesen vesszük, igényeljük is!

Készítette: Szilvásy Péter, témagazda, asztrografológus

2008. - 2009. május 19. - 2010. október 31.

Vihar 2006.