Kormányzati Tanácsadó Jósda

 

Horoszkóp

Népesség

Holdfázis

Szerencse

A Nagy Paradigmaváltás 


Az alábbiakban részletezzük az általunk fontosnak tartott tételeket.

  0. A társadalom belső differenciálódása új irányok és elvek alapján lényegesen megváltozik, átrendeződik.

  Kifejtés:
  * Amiképpen az emberben a sejt, aképpen a társadalomban az ember.

  * A háromszáz éve kialakult jobb- és baloldali párt-tagozódás egyre inkább ellentmondásos, sok az átfedés, és a XXI. század problémáira, feladataira már csak korlátozottan alkalmazható a pártpolitika, mint az egyik hatalmi ág.

  * Az előre és felfelé irányok sokkal inkább alkalmasabbak a társadalom belső mechanizmusainak és kapcsolatainak értelmezésére, tervezésére és rendezésére. A progresszivitás kontra regresszió, a konstruktivitás kontra destrukció elemzése és szintézise adekvátabb a 21. sz. világában.

  * A Parlament munkáját lényegesen hatékonyabbá kell és lehet is tenni a kreatívitást növelő csoportmódszerek alkalmazásával, a felszólalások összhangba, koherensebbé hozásával.

  * "A teljes testudattal az örök fiatalság felé!", az anti-aging mozgalmak, a közösségorientáltság és a párkapcsolatok tisztasága sokkal motiválóbb, irányadóbb elveket infukál mind az egyének, mind a közösségek számára.

  1.  A vallások dogmatikus komponensei feloldódnak, és a vallások korszerűbbé, duálisabbá válnak. A kereszténység és a kommunizmus eszméje lényegesen megtisztul, megújul és megerősödik.

  Kifejtés:
  * Az Európában általánossá vált monoteista vallások az élet sok részének ellentmondanak. Leginkább a két nem egyenrangúságának elve, gyakorlata hiányzik a katolikus, a zsidó és az iszlám vallásokból. Amennyiben Isten a mindenekfelett álló lény lenne, akkor egyaránt kell tartalmaznia a férfi és a női princípiumot. A gyakorlatban viszont Allah, az Atya és az Úr férfi, és személye dominálja a világot.

  * Az ősmagyar és a természetvallások még elismerték a női istenséget is.

  * Az ókori római és görög vallások több-istenhitéből deriválódott először a zsidó, azután a katolikus majd pedig az iszlám hitvilág. 

  * Amennyiben a Világban a két istenség, a női és a férfi egyenrangúan létezik, abban az esetben a monoteista vallások önkényesen degradálták, korlátozták világunk értelmezését. Ennek a kvázi manipulációnak nagyon sok konfliktus volt a következménye. Az emberek, a kollektívák tudatában az önkényesség következtében a felvetődő problémák megoldására nem lehetett választ kapni a monoteista vallások értelmezési tartományán belül maradva.

  * A duális-többisten hit redukciója monoteizmussá folyamatnak törvényszerű továbblépése lett az ateizmus és a materializmus. Jó oldala is volt ennek, mert az emberek inkább egymás felé fordultak, és pl. a szocializmus fejlettebb fokán magas szintű szerveződés jöhetett létre a társadalomban.

  * Az 1990-es évek elején hazánkban meginduló szellemi megvilágosodás, kísérletezés oda vezetett, hogy az emberi és a közösségi tudat és szellem egyre inkább kiteljesedhetett, egyre nagyobb mértékben megismerhettük azt a világot, amelyben élünk és építünk.

  * A tudomány (matematika, fizika és kémia) eredményei a két pólus, a női és a férfi princípium egységét egzaktul be is bizonyította. Az élet törvényszerűségei, jelenségei sokkal érthetőbbé válnak, ha ésszerűen és jó érzéssel nyitunk a nagyvilágra.

  * A kommunizmus egy ideálisan jó társadalom eszméje, illetve annak a megvalósítandő társadalmi rendszernek a megnevezése, amelyben az emberiség legnagyobb alkotásának a kommunizmus eszméje uralkodik.

  2. A reinkarnáció, az újjászületés, a leszületés jelensége érthetővé, elfogadhatóvá válik Európában is.

  Kifejtés:
  * A halál fiktív volta is a duális istenkép jól értelmezhetővé teszi a "lélekvándorlás" jelenségét is. Felmérések szerint négyszer több ember hisz a túlvilágban és az újraszületésben, mint akik tagadják ezt.

  * Már 1991-ben kifejlesztettünk olyan módszereket, melyekkel objektíven feltárhatók előző életeink. Csupán a halálfélelem és a felejteni akarás redukálásával is jelentősen javul visszaemlékezési képességünk. 

  * Az egyik legelgondolkodtatóbb kérdés ezzel a témával kapcsolatban: kiknek áll valóban érdekében az előző életek tagadása. Ugyanis legtöbb, tisztességes ember csak nyer azzal a tudattal, hogy valójában nem halt meg sem ő, sem akit gyászolt. 

  * Egy másik paradox kérdés: ha vannak előző életeink, akkor lehetnek következő életeink is, és akkor ez az életünk a következő előző élete, tehát érdemesebb a következő életekkel is foglalkozni?

  3.  A feszület jelkép használata és a fekete média jelensége visszaszorul, a bankrendszer etikusabbá válik.

  Kifejtés:
  * „A feszületet, azaz a corpus ábrázolását a kereszten már Kr. u. 70-ben is alkalmazták egy római kocsma padozatán” - ez egy idézet az 1994-ben a Vatikánból kapott válaszlevélből.
  * Következésképpen a feszületet kezdetben a római keresztényüldözők alkalmazták megfélemlítésül, elrettentésül a keresztényekkel szemben. Óriási erő és tudás birtokosai voltak még i. sz. 300-ban is Jézus követői, és ettől okkal féltek a despota cezaromán elnyomók. Csak négyszáz évnyi trükközés után sikerült a klérusnak elhitetni, hogy a feszület szadizmus ábrázolása, a szenvedés-szuggerálás a szeretet és a megbocsátás jele. E nyilvánvaló hazugsággal szemben többek között a wicca, a boszorkányok, a kommunisták is megfelelő ellenlépéseket tettek, és mára már kezd visszahatni a fekete mágia az elkövetőkre.

  * Ahogyan a feszülethez "ragaszkodni" tudnak az emberek, azonképpen ragaszkodnak a fekete médiához is. Poligráfos kísérleteink bizonyítják, hogy a rossz hatású információk (a negatív hírek) mennyire rosszul hatnak a testi egészségre, a libidóra és a közösségre. Logikus, hogy az emberiség előbb-utóbb túllép a média eme gyermekbetegségén is. 

  * A bankrendszer a magasabb szintű pénzrendszer manifesztációja. A pénz túlértékelése folytán egyrészt mesterségesen kivontak jelentős mennyiségű pénzeszközt a működő gazdaságból, másrészt a bankok bruttó követelése jóval nagyobb a bruttó bankjegynyomtatásnál, vagyis matematikailag lehetetlen teljesíteni a bankok pénz visszaköveteléseit. Ennek nagyon sok visszázs következményeit az elmúlt években megtapasztalhattuk. Kicsit ehhez tartozik, hogy fekete mágiával jelentősen rombolták a pénz elvét (2008. augusztus 8-i attack) Mára efyre inkább ezt is kivédekezték a pozitív erők.

  * A 2006. augusztus 20-án elkövetett tömegmanipulációk egyik célja olyan önkényuralom létreozása volt, amelyik diktatórikus eszközökkel megvédeni szerette volna magát az elkövetett bűnök (magzatgyilkosság, tömeggyilkosság, testvér és család gyilkosság) visszahatásaitól. Az attackban mostani (2010-ben uralomra került) politikus vezetők is részt vettek. 

  4. Az orvosilag indokolatlan abortuszokat betiltják.

  Kifejtés:
  * Az abortuszt manapság azért lehet végrehajtani, mert a skolasztikus orvostudomány és a jogalkotó a magzatot nem tartja élő, érző, emberi lénynek. Ez az álláspont már Könyves Kálmán királyunk óta megbukott. Sajnos az elmúlt másfél évben, 2010. májusától, kb. 70.000 magzatgyilkosságot követtek el kórházainkban. Ennek a kárkihatása kb. 1500 milliárd forint, ugyanis ennyibe kerül a nemzetnek, hogy regenerálja az ártatlan magzatok újraszületését (2.5 millióan élhetnek hazánkban olyanok, akik abortuszt túlélve (tudatuk, szellemük) születtek újra.) Ugyancsak sok probléma adódik azoknál is, akik az abortusz közvetlen rádiuszába tartoznak (a féfi, a hölgy, a magzat párja, testvérei)

  * Az abortuszok megszüntetése nagyobb jelentőségű lesz, mint a rabszolga-felszabadítás. A rabszolgaságot azzal a meggondolásból szüntették meg, hogy a rabszolga is ember. És a magzat is ember! Sajnálatos módon az abortusz cinkosának is tartható Orbán Viktor (Fidesz), Lázár János (Fidesz) és Gulyás Gergely (Fidesz), akik közvetve, közvetlenül megvédték az abortusz intézményét - 2011. február 4-7. Tény, hogy az előd kormányok sem foglalkoztak megfelelőképp a probléma megoldásával, de a feladat: most megállítanin a magzatgyilkosságokat!

  6.  Az élők számára nem létező valóság, a halál kényszerképzete visszaszorul.

  Kifejtés:
  * A halál kényszerképzete mesterségesen jön létre. Az élettapasztalatunk az életet bizonyítja. 
  A mesterséges halálgenerátorok:
  - az abortusz,
  - a nyugdíjrendszer,
  - a fekete média, a feszület,
  - az egyes vallások és az oktatás egy része.

  * Mindezek jelentős csökkentése, megszüntetése nagy kollektív és egyéni energiák felszabadulásával jár, amely energiát az élet szebbik oldalára lehet irányítani.

  7.  Az öregedési folyamatok visszafordítására tudományos módszereket is kidolgoznak.

  A jelenlegi (2010-ben) nyugdíjrendszer filozófiájának lényege a következő: az ember kb. 23 évesen, ereje teljében, tele optimizmussal elkezd dolgozni. A munkabérének, jövedelmének egy részét befizeti nyugdíjjárulék gyanánt. Azért, mert majd „megöregszik”, kb 60-70 évesen már nem alkalmas munkavégzésre, illetve kellően amortizálódott, elfáradt, legyengült, és akkor nyugállományba kerül. Azután húsz-harminc év múlva „meghal”. A halál kötelezővé válik! A nagy, fiatalos energiához hozzá társul a halál információja, még ha kis mértékben is. Ez mesterségesen lett kitalálva és fenntartva, de működik. Klasszikus implicit, önmagát definiáló-megvalósító rendszer. Eleve hibás. Tény viszont, hogy lényegesen humánusabb az azt megelőző filozófiához képest, amikor munka, azután halál volt diktálva. 

  A XXI. században a nyugdíjrendszer alapvető gáttá válik. Megoldás: rekreációs rendszerek létrehozása. Például: egy rekreációs alapba történik a befizetés, kb. 40 évig. Azután 10 éven keresztül a pénz felhasználásával rekreálódik az ember, kb a 24-25 éves kornak megfelelő szintre. És újra munkába áll, 30-40 évig, majd megint rekreálódik. Természetesen ezt a szemléletet megvalósítani több évre, évtizedre lesz majd szükség. De érdemes megpróbálni! Tény, hogy egy konstruktív társadalmi rendszer kell mindehhez. (lásd még: Európai Fiatalok Szövetsége Alapelvei)

  8.  Kapcsolatfelvétel és kommunikáció földönkívüli civilizációkkal, magasabb szinten lévő lényekkel, angyalokkal.
  Hisszük – nem hisszük, de a létezésük tény. A viszonyaink kihalkítása és fejlesztése a fő kérdés. Manapság veszélyesnek, rossznak tánik a Szürkékkel való kapcsolat. Ezek az idegen lények érzelmi intelligenciája nagyon alacsony, bár kétségtelenül sokat tudnak. A többiekről (pl. angyaliokról) ma még kevés konkrét szó esik. A televizóban lényegesen csökkentek e témával kapcsolatos műsorok az 1990 éves első feléhez képest. Ezen változtatnunk kell.
  9.  Globális összefogás, fellendülés. Az emberiség új dimenzióinak aktíválása.
  10. A napenergia direkt hasznosítása az emberi egészség javítására.
  11. Duális párkapcsolatok tömeges kialakulása és a duálok vezető szerepe erősödik.
  12. X


  2009. június 14. 2010. június 3. október 29. - november 11. 2011. március 14. 2011. december 8. 21.