Az X-party szisztéma
Alapfeltételek rendezvények szervezésén

  1. Van definiált cél (téma), amely motíváló hatású és megvalósítható is.

  2. Van felelős vezető, témagazda.

  3. Van asszisztens (helyettes vezető).

  4. Van megvalósítási ütemterv.

  5. Van szervező bizottság.

  6. Van rendszeres szervezőbizottsági megbeszélés, kreatív csoportmódszerek alkalmazásával.

  7. Van tervszerű végrehajtás, megvalósítás.

  8. Van a rendezvényen, különösen a VIP-szektorban kreatív hosztesz asszisztencia, akik a partnereket egymással megismertetik.

  9. Van partner és közönségkapcsolat a rendezvény után is.

  10. A rendezvény szervezői, partnerei a konstruktív együttműködés jegyében továbbra is kapcsolatban maradnak és tevékenykednek.

Az Yrisz Klub 2012-ben minden olyan rendezvényben aktívan részt vállal, amelyik rendezvény a fenti Alapfeltételeknek eleget tesz, valamint a rendezvény protokolljain (plakát, szórólap, meghívó, katalógus) feltüntetik az Yrisz Klub emblémáját.
Az X-party embléma feltüntetése jelzi, hogy a programba, a témába be lehet kapcsolódni másoknak is, amennyiben a konstruktív együttműködés szabályait betartják.
2012-ben az Yrisz Klub Törzspáholya már nem vesz részt szervezetlen, vagy rosszul szervezett programok megvalósításában, de segíti a szervezést, amennyiben a menedzsment fogadókész.
2012-ben a rendezvényauditálást a partneri programokra is kiterjesztjük.

Az Yrisz Klub  elérhetősége: 
Klubvezető: Szilvásy Péter
Mobil: 30-4935804
E-mail:
info@x-party.hu
Honlap: www.x-party.hu
2010. 12. 10.