Váci Mihály:

Nem elég!


Nem elég megborzongni,

de lelkesedni kell!

Nem elég fellobogni,

de mindig égni kell!

És nem elég csak égni:

fagyot is bírjon el,

ki acél akar lenni,

suhogni élivel.


Nem elég álmodozni.

Egy nagy-nagy álom kell!

Nem elég megérezni,

de felismerni kell!

Nem elég sejteni,

hogy milyen kor jön el;

jövõnket -tudni kell!


Nem elég a célt látni:

járható útja kell!

Nem elég útra lelni,

az úton menni kell!

Egyedül is! Elsõnek,

elöl indulni el!

Nem elég elindulni,

de mást is hívni kell!

S csak az hívjon magával,

aki vezetni mer!


Nem elég jóra vágyni:

a jót akarni kell!

És nem elég akarni?

De tenni, tenni kell!

A jószándék kevés!

Több kell: - az értelem!

Mit ér a hûvös ész?!

Több kell: - az érzelem!

Ám nem csak holmi érzés,

de seb és szenvedély,keresni, hogy miért élj,

szeress, szenvedj, remélj!


Nem elég - a Világért!

Több kell: - nemzetért!

Nem elég - a Hazáért!

Több kell most: - népedért!

Nem elég - Igazságért!

Küzdj azok igazáért,

kiké a szabadság rég,

csak nem látják még,

hogy nem elég!

Még nem elég!

Last changed: 11/07/2007, 12:53:42