Lélekkutató Intézet hivatalos oldala
EU-EXPO
Péczely Ignác Íriszközpont - alapítva 1991-ben Európai Sajtószövetség TesTudaT Konferencia A Szépség Világnapja - október 14.
Ideológiánk: Dialektikus idealizmus
Lélekkutató Intézet
1701 Budapest, Pf. 303. - y@x-party.hu - 30-4935804 * +3670-2260641
Igazgató: Szilvásy Péter, okl. vegyészmérnök, grafológus, kibernológus

Vezérelvünk:
Vezérelvünk: Teljes testudattal az örök fiatalság felé!
A Lélekkutató Intézet 1991-ben kezdte el mûködését.
Kísérleteket, fejlesztéseket, tanulmányokat, végzünk a szellemi és a testi állapotunk javítása érdekében.
Tiszteletben tartjuk az õsi hagyományokat, a tradíciókat és újakat alkotunk, a ma társadalmának, emberének javára.
A Jó Istenek 50. Hete
Az Angyalok Éjszakája – november 30.
Különösen jó csillagállás alakul ki, együtt álla a Hold és a Felszálló Holdcsomópont. Ennek a kezdeményezésünknek az a célja, hogy lényegesen javítsuk, erősítsük, fejlesszük kapcsolatunkat az angyali szférával, a minket kísérő, segítő angyalokkal. Most fókuszáljunk arra, hogyan legyünk egészségesebbek, hogyan küzdjük le a járványokat, és a közösségi életünkre, a kapcsolatainkra is figyeljünk. A kezdeményezésünket egyelőre csak belső körökben publikáljuk, és majd a 3 Angyalok Éjszakája után exponáljuk a társadalomban. Lényeg: fejlődjünk együtt előre, fölfelé!
Ideológiánk alapjai:
Meggyõzõdésünk, hogy van ideális világ, amely a hitünk, álmunk szerint létezik, és érdemes, ennek irányábab fejlődnünk, megvalósítására törekednünk, hogy jól élhessük életünket, világunkat.
Tényként kezeljük, hogy az emberi élet a fogantatással kezdõdik, és már ekkor is van tudata, érzelemvilága, céljai és álmai.
Következésképpen az orvosilag indokolatlan abortusz valójában elõre megtervezett, szándékos halálra kínzásnak számít, még akkor is, ha a  magzat tudata túléli az abortusz poklát - gyakran újraszületik, vagy angyallá válik.
Minden embernek, (a magyarok istenének) eleve elrendelten van ún. kozmikus ideális párja, duálja.
Így létezik
az Atya istennek az Anya istennõ-párja is.
A Napistenben és a Holdistennőben hiszünk, akik az emberiség, a Föld létforrását adják.
Természetesen több isten ltezésének is van valóságos alapja.
Az istenek örökéletű, teremtő lények.
Az emberiség jó isteneinek a pártján állunk.
Az ember szelleme, lényege, az EGO-ja képes újraszületni, hogy megvalósítsa, elérje nemes céljait.
Az emberiség, és benne az ember célja, hogy az ideális világ egyre inkább megvalósuljon, az egyén, a duálpárja és a társadalom, az univerzummal harmóniában
élhessen.
AZ emberi élet célja, értelme az öröm, a sikerélmény, a boldogság, a duális orgazmus.
Következésképpen egyrészt tennünk is kell ezért, másrészt interaktív kapcsolatban vagyunk az ideális világgal, amely közeledik hozzánk, ha mi is lépünk felé. Ez a folyamat iteratív, fejõdõ, és állandó újragondolást, célkitûzést, tervszerûséget és cselekvést igényel.
A fiatalság - öregség - halál reverzibilis, tudati folyamatokon alapul, mind az egyénben, mind a társadalomban, tehát létezik a fiatalság -> öregség és az öregség -> fiatalság folyamat is!
A létezés örök, értelmezhetõ kezdet és vég nélküli - ez a valóság.
A halál a nem létezés tévhite, egy üres halmaz, az élõk számára az élet a realitás, a valóság.
A halál mesterségesen kitalált, fenntartott, generált illúzió.

A Naprendszerünkben lévõ Fekete Lyuk a halálhit-generátorok miatt alakult ki.
Az emberi, társadalmi relációk tiszteletben tartásával és fejlesztésével sokat tehetünk azért, hogy az élet csodáját megéljük.
Az Élet végtelenségében Isten, a duális istenkép - Napisten és Holdistennő -  valamint a többi isten, az angyalok és földönkívüliek létezése is valóságos világ része.
Az okkult síkon elkövetett bűnök háromszorsan szállnak vissza az elkövetőkre.
Az okkult síkon megtett jó cselekedetek háromszorosan szállnak vissza, fejlesztik az alkotót.
Ahogyan az emberben a sejt, hasonlóan a tűrsadalomban az ember.
Földünkön élő népek, nemzetek egységes egészet kell alkossanak, melyben minden nemzetnek megvannak a szocio-bio-pszicho funkciói.
Magyarország a Föld agya.
Véleményünk szerint 2009-tõl nagy paradigmaváltás kezdõdött el, amely alapvetõen érinti, megújítja, feljavítja az emberséget.
A Nagy Idõpontok: 2012. november 17. szombat, 21:52 * 2015. január 21. * április 18. * május 2. * 2018. 04. 08. * 2021-03-19
Dialektikus idealizmus - a XXI. század világnézete
Legfontosabb fejlesztéseink:
PszichoKibernetikai Laboratórium * PszichoMenedzser Stúdió * Talentum Teszt Centrum * X-party-sziszéma
Kormányzati Tanácsadó Jósda * Országos Edzettségi Tesztnap * TesTudaT Konferencia* Kibernológia
Mellnövelés természetesen * Európai Rekreációs Központok és Táborok
"Világlátó" Média * A Szépség Világnapja * Miss Írisz választás
Európai Fiatalok Szövetsége * EU-EXPO
Start: Budapest, 2009. április 12., 12 óra
2012. február 2. 4. április 6. * szeptermber 14. * 2014. 11. 26. * 2015. 04. 07.
A Napistan Napja: 2016. 06. 11. * 09. 09. * 10.26 * 11. 7
Fejlesztések: 2017. 12. 30. * 2020-06-16 * 11-27 * 2021-02-05
FejlesztéseinkJelképekFejlesztéseink