Belvárosi Sörfesztivá
Péczely Ignác Íriszközpont - alapítva 1991-ben A Szépség Világnapja - október 14. Európai Sajtószövetség EU-EXPO TesTudaT Konferencia
Kibernogia       Lélekkutató Lélekkutató Intézet hivatalos oldalaIntézet Jelképek
FejlesztéseinkFejlesztéseink
Ideológiánk: Dialektikus idealizmusDialektikus idealizmus
Lélekkutató Intézet
1701 Budapest, Pf. 303. - y@x-party.hu - 30-4935804 * +3670-2260641
Alapító, igazgató
: Szilvásy Péter, okl. vegyészmérnök, grafológus, kibernológus

Vezérelvünk:
Vezérelvünk: Teljes testudattal, közösségben az örök fiatalság felé!
A Lélekkutató Intézetet 1991-ben kezdtük el szervezni, mûködtetni.
Kísérleteket, fejlesztéseket, tanulmányokat, végzünk a szellemi és a testi állapotunk javítása érdekében.
Tiszteletben tartjuk az õsi hagyományokat, a tradíciókat és újakat alkotunk, a ma társadalmának, emberének javára.

A Jó Istenek 75. Hete

A Jó Istenek  Hete
 Az Angyalok Éjszakája – 2024. május 19.
Különösen jó csillagállás alakul ki, együtt álla a Hold és a Felszálló Holdcsomópont. Ennek a kezdeményezésünknek az a célja, hogy lényegesen javítsuk, erősítsük, fejlesszük kapcsolatunkat az angyali szférával, a minket kísérő, segítő angyalokkal. Most fókuszáljunk arra, hogyan legyünk egészségesebbek, hogyan küzdjük le a járványokat, és a közösségi életünkre, a kapcsolatainkra is figyeljünk.
A kezdeményezésünket egyelőre csak belső körökben publikáljuk, és majd a 3 Angyalok Éjszakája után exponáljuk a társadalomban. Lényeg: fejlődjünk együtt előre, fölfelé!
Ideológiánk alapjai:
Meggyõzõdésünk, hogy van ideális világ, amely a hitünk, álmunk szerint létezik, és érdemes, ennek irányábab fejlődnünk, megvalósítására törekednünk, hogy jól élhessük életünket, világunkat.
Tényként kezeljük, hogy az emberi élet a fogantatással kezdõdik, és már ekkor is van tudata, érzelemvilága, céljai és álmai. Következésképpen az orvosilag indokolatlan abortusz valójában elõre megtervezett, szándékos halálra kínzásnak számít, még akkor is, ha a  magzat tudata túléli az abortusz poklát - gyakran újraszületik, vagy angyallá válik.
Minden embernek, (a magyarok istenének) eleve elrendelten van ún. kozmikus ideális párja, duálja.
Így létezik
az Atya istennek az Anya istennõ-párja is.
A Napistenben és a Holdistennőben hiszünk, akik az emberiség, a Föld létforrását adják.
Természetesen a jó istenek ltezésének is van valóságos alapja.
Az istenek örökéletű, kükülönlegességeket teremtő lények.
Az emberiség jó isteneinek a pártján állunk.
Az ember szelleme, lényege, az EGO-ja képes újraszületni, hogy megvalósítsa, elérje nemes céljait.
A reinkarnáció valóság, nagyon hasznos, az egészségre és a párkapcsolatra is. Jó kihatású az előző életeink megismerése pl. az Öntisztító meditációval.
Az emberiség, és benne az ember célja, hogy az ideális világ egyre inkább megvalósuljon, az egyén, a duálpárja és a társadalom, az univerzummal harmóniában élhessen.
Az emberi élet célja, értelme az öröm, a sikerélmény, a boldogság, a duális orgazmus, a jó családi és közösségi élet.
Következésképpen egyrészt tennünk is kell ezért, másrészt interaktív kapcsolatban vagyunk az ideális világgal, amely közeledik hozzánk, ha mi is lépünk felé. Ez a folyamat iteratív, fejõdõ, és állandó újragondolást, célkitûzést, tervszerûséget és cselekvést igényel.
A fiatalság - öregség - halál reverzibilis, tudati folyamatokon alapul, mind az egyénben, mind a társadalomban, tehát létezik a fiatalság -> öregség és az öregség -> fiatalság folyamat is!
A létezés örök, értelmezhetõ kezdet és vég nélküli - ez a valóság.
A halál a nem létezés tévhite, egy üres halmaz, az élõk számára az élet a realitás, a valóság.
A halál mesterségesen kitalált, fenntartott, generált tévképzet.

A Naprendszerünkben lévõ Fekete Lyuk a halálhit-generátorok miatt alakult ki.
Az emberi, társadalmi relációk tiszteletben tartásával és fejlesztésével sokat tehetünk azért, hogy az élet csodáját megéljük.
Az Élet végtelenségében Isten, a duális istenkép - Napisten és Holdistennő -  valamint a többi isten, az angyalok és földönkívüliek létezése is a valóságos világ része.
Az okkult síkon elkövetett bűnök háromszorsan szállnak vissza az elkövetőkre.
Az okkult síkon megtett jó cselekedetek háromszorosan szállnak vissza, fejlesztik az alkotót.
Ahogyan az emberben a sejt, hasonlóan a tűrsadalomban az ember.
Földünkön élő népek, nemzetek egységes egészet kell alkossanak, melyben minden nemzetnek megvannak a szocio-bio-pszicho funkciói.
Magyarország a Föld agya.
Véleményünk szerint 2009-tõl nagy paradigmaváltás kezdõdött el, amely alapvetõen érinti, megújítja, feljavítja az emberséget.
A Nagy Idõpontok: 2012. november 17. szombat, 21:52 * 2015. január 21. * április 18. * május 2. * 2018. 04. 08. *
2021-03-19 * 2022-04-03 * 10-14 * 2023-02-25 * 06-21 * 12-29 * 2024-05-25
Dialektikus idealizmus - a XXI. század világnézete
Legfontosabb fejlesztéseink:
PszichoKibernetikai Laboratórium * PszichoMenedzser Stúdió * Talentum Teszt Centrum * X-party-sziszéma
Kormányzati Tanácsadó Jósda * Országos Edzettségi Tesztnap * TesTudaT Konferencia* Kibernológia
Mellnövelés természetesen * Európai Rekreációs Központok és Táborok
"Világlátó" Média * A Szépség Világnapja * Miss Írisz választás
Európai Fiatalok Szövetsége * EU-EXPO
Start: Budapest, 2009. április 12., 12 óra
2012. február 2. 4. április 6. * szeptermber 14. * 2014. 11. 26. * 2015. 04. 07.
A Napisten Napja: 2016. 06. 11. * 09. 09. * 10.26 * 11. 7 * 2022-11-11 * 2023-01-23 * 2024-05-20
Fejlesztések: 2017. 12. 30. * 2020-06-16 * 11-27 * 2021-02-05 * 2022-03-15 * 04-04 * 05-06 * 10-14 * 12-24 * 2023-02-23 * 06-21 * 11-18 * 12-19
2024-01-01 * 05-19
FejlesztéseinkJelképekFejlesztéseink