Lélekkutató Intézet hivatalos oldala
Péczely Ignác Íriszközpont - alapítva 1991-ben Európai Sajtószövetség TesTudaT Konferencia A Szépség Világnapja - október 14.
Lélekkutató Intézet
1701 Budapest, Pf. 303. - y@x-party.hu - 30-4935804 * +3670-2260641
Igazgató: Szilvásy Péter, okl. vegyészmérnök, grafológus, kibernológus
Vezérelvünk:
Vezérelvünk: Teljes testudattal az örök fiatalság felé!
A Lélekkutató Intézet 1991-ben kezdte el mûködését.
Kísérleteket, fejlesztéseket, tanulmányokat, végzünk a szellemi és a testi állapotunk javítása érdekében.
Tiszteletben tartjuk az õsi hagyományokat, a tradíciókat és újakat alkotunk, a ma társadalmának, emberének javára.


Ideológiánk:
Meggyõzõdésünk, hogy van ideális világ, amely a hitünk, álmunk szerint létezik, és érdemes, kell a megvalósítására törekednünk.
Tényként kezeljük, hogy az emberi élet a fogantatással kezdõdik, és már ekkor is van tudata, érzelemvilága, céljai és álmai. Következésképpen az orvosilag indokolatlan abortusz valójában elõre megtervezett, szándékos halálra kínzásnak számít, még akkor is, ha a  magzat tudata túléli az abortusz poklát - gyakran újraszületik, vagy angyallá válik.
Minden embernek,  (a magyarok istenének) eleve elrendelten van ún. kozmikus duálpárja. Így létezik az Atya istennek az Anya istennõ párja is.
A Napistenben és a Holdistennőben hiszünk, akik az emberiség, a Föld létforrását adják.
Természetesen több isten ltezésének is van alapja.
Az istenek örökéletű, teremtő lények.
Az ember szelleme, lényege, az EGO-ja képes újraszületni, hogy megvalósítsa, elérje nemes céljait.
Az emberiség, és benne az ember célja, hogy az ideális világ egyre inkább megvalósuljon, az egyén, a duálpárja és a társadalom, az univerzummal harmóniában
élhessen.
Következésképpen egyrészt tennünk is kell ezért, másrészt interaktív kapcsolatban vagyunk az ideális világgal, amely közeledik hozzánk, ha mi is lépünk felé. Ez a folyamat iteratív, fejõdõ, és állandó újragondolást, célkitûzést, tervszerûséget és cselekvést igényel.
A fiatalság - öregség - halál reverzibilis, tudati folyamatokon alapul, mind az egyénben, mind a társadalomban, tehát létezik a fiatalság - öregség - fiatalság folyamat is!
A létezés örök, értelmezhetõ kezdet és vég nélküli - ez a valóság.
A halál a nem létezés egy üres halmaz, az élõk számára az élet a realitás, a valóság.
A halál mesterségesen kitalált, fenntartott, generált illúzió.

A Naprendszerünkben lévõ Fekete Lyuk a halálhit-generátorok miatt alakult ki.
Az emberi, társadalmi relációk tiszteletben tartásával és fejlesztésével sokat tehetünk azért, hogy az élet csodáját megéljük.
Az Élet végtelenségében Isten, a duális istenkép - Napisten és Holdistennő -  valamint a többi isten, az angyalok és földönkívüliek létezése is valóságos világ része.
Ahogyan az emberben a sejt, hasonlóan a tűrsadalomban az ember.
Véleményünk szerint 2009-tõl nagy paradigmaváltás kezdõdött el, amely alapvetõen érinti, megújítja, feljavítja az emberséget.
A Nagy Idõpontok: 2012. november 17. szombat, 21:52 * 2015. január 21. * április 18. * május 2.
Legfontosabb fejlesztéseink:
PszichoKibernetikai Laboratórium * PszichoMenedzser Stúdió * Talentum Teszt Centrum * X-party-sziszéma
Kormányzati Tanácsadó Jósda * Országos Edzettségi Tesztnap * TesTudaT Konferencia* Kibernológia
Mellnövelés természetesen * Európai Rekreációs Központok és Táborok
"Világlátó" Média * A Szépség Világnapja * Miss Írisz választás
Európai Fiatalok Szövetsége
Budapest, 2009. április 12., 12 óra
2012. február 2. 4. április 6. * szeptermber 14. * 2014. 11. 26. * 2015. 04. 07.
A Napistan Napja: 2016. 06. 11. * 09. 09. * 10.26 * 11. 7 
FejlesztéseinkJelképekFejlesztéseink