Kormányzati Tanácsadó Jósda - Szilvásy Péter

Politika


Kommentált cikkek - 1 - 2012. 09. 27.

Az eredeti cikk megjelent az index.hu - oldalán.
A vörössel írt szöveg a hivatalos véleményünk, reflexiónk, kommetárunk. Készítette: Szilvásy Péter

Paranormális Szilvásy testvér (a prefixum szándékosan és indokolatlanul sértõ, és inkorrekt is, hiszen nehezen lehet ellene mit tenni!) 

2007. május 25., péntek 13:17

"Utólag már elég egyértelmûnek tûnik, (ezt pontosan úgy mondtam, hogy utólag nézve, lehetséges, hogy ...) hogy valószínûleg a testvéremhez akartak közelebb jutni, ha volt is ilyen szándék, ezt az alapítvány vezetõi jól titkolták (pontosan ez így volt: nem mondták - a "titkolták" kifejezést a cikkíró találta ki) " - nyilatkozta az Indexnek Szilvásy Péter, a kancelláriaminiszter öccse. A parajelenségekkel foglalkozó, magát kommunistának valló vegyész grafológiai tálentumkutatását az Egymásért Egy-Másért Alapítvány finanszírozta, amíg a szervezet vezetõit milliárdos áfacsalás gyanújával elõzetesbe nem helyezték. (ha megnézzük, hogy a talentum tesztelésre milyen nagy szükség van, és ahogyan ezt inkorrekten exponálta a cikkíró, megértjük, milyen módon tudnak fúrni, irigykedni egyesek!)

A nyíregyházi kisiskolások mintegy 60 százaléka pesszimista, ez pedig fõként a fekete médiaszámlájára írandó, viszont nagyon magas közöttük a kiugró tehetséggel rendelkezõk aránya. (a cikkíró negatív attitûdje itt is elõjön: elõször egy stresszelõ információval kezd - pesszimizmus - majd azután beismeri, hogy bizony sokan vannak a tehetségesek is) Ezek Szilvásy Péter 2007 elején elvégzett grafológiai kutatásának fõbb eredményei. (a vizsgálatnak sok más eredménye is volt. A cikkíró szándékosan elnyomja ezeket, és a talentum tesztelésünk társadalmi jelentõségét is. Ennek a sunyiságnak köszönhettük, hogy több fideszes ügyesen obstruálta a projektet, többek között a nyíregyházi önkormányzat fideszes képviselõje, vagy a helyi újság egyik szerkesztõje) A 200 (volt az 600 is!) vidéki iskolás bevonásával elvégzett vizsgálat költségeit az exrendõr, Földesi-Szabó László vezette Egymásért Egy-Másért Alapítvány állta. (ez tény, nagyon rendesek voltak! Az ügy nagyon sikeresnek bizonyult, és az iskolaigazgatók szeptemberben külön szemináriumot szerettek volna szervezni a tanároknak, a mi vezetésünkkel)

Szelíd dolgok

Nem voltak tekintettel a családnévre
Cáfolta pénteken Simon Ibolya, az Egymásért Egy-Másért Alapítvány megbízott kuratóriumi elnöke, hogy a Szilvásy-családhoz és a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz az alapítványnak bármi köze is lenne. Az alapítvány sajtótájékoztatóján ugyanakkor elismerte, hogy õ maga korábban nemzetbiztonsági szolgálatot látott el, majd nyugállományba vonult, és ügyvédként folytatta tevékenységét. Úgy fogalmazott: jelenleg is élõ szerzõdése van a Nemzetbiztonsági Hivatallal, annak felbontásáról õt hivatalosan nem értesítették, csak "pletykaszinten hallott róla". Simon Ibolya elmondta: a közelmúltban az alapítvány felkarolt egy kutatási programot, amelynek megvalósítása egy grafológus szakértelmét igényelte. Választásuk "az ország egyik legismertebb grafológusára", Szilvásy Péterre (ezt hálásan köszönöm a szerkesztõségnek, de jelzem: nagyon sok kíváló grafológus dolgozik Magyarországon, én csak egy vagyok a sok között), a Nemzetbiztonsági Hivatal mûködését felügyelõ kancelláriaminiszter, Szilvásy György öccsére esett. Hangsúlyozta: a szakember kiválasztása a "családnevére tekintet nélkül, kifejezett figyelemmel szakmai tekintélyére" történt. (MTI)

"Egy ajánlás után az alapítvány keresett meg, azzal a felkéréssel, hogy az egyik programjukhoz szükségük van grafológusra" - jelentette ki a Szilvásy György kancelláriaminiszter testvére. A vegyész(mérnök) végzettségû Szilvásy Péter több mint egy évtizede vezet egy okkult tudományokkal is foglakozó vállalkozást, amely a Lélekkutató Intézetet, a természetgyógyászat és misztika határterületeivel foglalkozó Yrisz Klubot és parapszichológiai képességek fejlesztésére szakosodott X-partyt foglalja magába (ezen a mondaton 3 percig nevettem!). A miniszter öccse szerint az Egymásért Egy-Másért Alapítvány már korábban is foglalkoztatott grafológust, azzal a céllal, hogy a családon belüli erõszak nyomait feltárják, õ azonban "szelídebb dolgokkal" szeret foglalkozni (ez nem így volt, az Alapítvány szerette volna, ha grafológusként dolgoznlék a családi erõszak témakörében, de mivel az ilyesmit nem kedvelem, javasoltam a talentum tesztelését). A szervezet ezután az év elején karolta fel az által már 2002-ben elkezdetett tálentumkutatást. (tény)

A testvérek nem tudták

Szilvásy Péter szerint azonban sem bátyja, sem az alapítvány által szintén támogatott BM-kórházat igazgató öccse nem tudott az együttmûködésrõl. (ez a mondat azt sugallja, hogy titokban kellett tartani, hogy valami rossz volt az egész. Valójában addig titkoltam, míg az elsõ komoly eredmény megszületik. Ez 2007. március 6- sajtótájékoztatóval meg is történt. Azóta is büszke vagyok az eredményünkre!) Utólag már elég egyértelmûnek tûnik, hogy valószínûleg a testvéremhez akartak közelebb jutni, ha volt is ilyen szándék, ezt az alapítvány vezetõi jól titkolták (lásd fejjebb!) - vélekedett a parapszichológiai kutató, aki megjegyezte, hogy a szervezet vezetõjének letartóztatása óta a kifizetések megakadtak ugyan, de ennek ellenére továbbra is szeretné fenntartani a kapcsolatot az Egymásért Alapítvánnyal, amely - mint mondta közel sem fizetett annyit, mint amit egyes sajtóorgánumok tudni véltek. Azt mondta, csupán néhány százezer forintos támogatásról és költségtérítésrõl volt szó közöttük. (szerintem nem beszéltem a fizetésrõl. Több milliót kaptam.)

Generált vihar

A Lélekkutató Intézet honlapján nyilvánossá tett kutatási eredmény mellett megtalálható többek között egy tanulmány arról is, hogy a tavaly augusztus 20-án este kitört orkánszerû vihar nem spontán természeti jelenség volt, hanem egy "szándékosan, elõre megfontoltan és felkészülve létrehozott kollektív tudat manipulásán keresztül kiváltott paranormál jelenség" (ez tény. Az aljas manipulátorokat is és a módszerüket is beazonosítottuk. De akkor még nem tudtuk, hogy a banda egy cinkos Orbán Viktor volt). Szilvásy Péter ezt a meggyõzõdését már másnap megosztotta bátyjával is, aki akkor épp a tûzijáték idején bekövetkezett katasztrófa okait vizsgálta.

A honlapon közölt írás szerint a magát egyébként kommunistaként aposztrofáló (ez nem aposztrolásá, hanem világnézeti hovatartozás. Sajnos ez manapság már ritka, hogy legyen valakinek értelmes világnézete) parapszichológiai szakértõ miután "behavior technikával" elemezte a politikai reakciókat, arra a következtetésre jutott, hogy "a szándékolt vihar generálásnak politikai, hatalmi céljai voltak" (lásd a mostanság feldúsuló feudalista, császári restaurációs kísérleteket, megnyilvánulásokat, illetve a szocializmus eredményeinek ledegradálását). Kivitelezése pedig úgy történt, hogy az alkalmazott viharcsináló(k) (sosem állítottam, hogy vihartcsinálni akarók voltak, hanem aljas gazemberek, akiknek a tevékenysége áttétellel vihart okozott) "átviteli mágiával, pszichotronikai eszközökkel még a rendezvény elõtt olyan negatív gondolatokat, gonoszságokat szuggerált(ak) az ünnepség résztvevõire, amely negatív gondolat társulva a tömeg hatalmas energiájával, ünnepi hangulatával, képes volt ilyen paranormál jelenség kiváltásához". (ennek örülök, hogy pontosan idéznek - a nagy negatív gondolatok egyike az "abortusz" volt, amitõl rettegett a jelenlévõk 60 %-a, kb. 800 ezer ember)


Szilvásy Péter (A fotó az Egymásért Egy-Másért Alapítvány honlapján található) (de a publikáláshoz az engedélyemet nem kérték! a fotó nem rossz, de nem illik ide - a nyíregyházi elõadásomon készült - 170-es nézõközönség elõtt.) 

Tartós szembenállás

A kutató szerint a szakirodalom számos olyan esetrõl számol be, amikor politikai célokra alkalmaztak parapszichológiai eszközöket. Ezért logikus, állítja Szilvásy, hogy a mai magyarországi politikai szembenállást és megosztottságot is mesteségesen generálták (ezt már akkor láttam! 2012-ben a ahány párt annyi irány, divergencia és individualizálódás jellemzõ nagyon), mivel ennek tartós fennmaradása egyik politikai oldalnak sem lenne érdeke. Szilvásy Péter szerint a megosztottság csak egy nevetõ harmadik érdeke lehet, ami ebben az esetben csak egy, az "osszd meg és uralkodj!" parancsot alapelvként alkalmazó kisegyház (egy sátáni szekta. De sikerült õket leblokkolnunk!!!!) lehet.