A kézírás az emberiség egyik legintelligensebb találmánya.
A grafológia is ezt bizonyítja
Grafológia

Grafológiai és kibernológiai X-trénig indul 2024. május 26-án!
A grafológia új dimenziója: a kibernológia
az internetes publikációk (ill. plakátok) elemzésével készítünk
karakterológiai jellemzést a forrásról.

A XXI. század karakterológiai diszciplinája!
Magyar találmány - 2011. 11. 11-től.
Kibernológiai szeminárium
Alapfok - 5*3 óra Előadó: Szilvásy Péter, grafológus, kibernológus
Tanfolyam díja: 50.000 Ft/fő

Helyszín: Atlasz-kabinet ( Visegrádi u. 5.) * Expó-stúdió
Grafológiai alapismeretek * Design - képek, színek, karakterek* Kibernetika
Vállalkozási alapok * Honlapkészítés * Kibernológiai elemzés
Aktuális rendezvényeink
2024-ben
Grafoklub
+ Before-party + EU-EXPO Klub
Szeptember 12. 17-19 h.
Lurdy Konferencia Központ
Grafológiai elemzések az Életmód expón
Május 25-26.
Lurdy Konferencia
Grafológiai Fórum
Az Életmód expón
Az egészségügy fejlesztéséért
Szeptember 23.

Kibernológia tanfolyam Grafolóiai tanfolyam indul - 2012. október 9-én! Grafológia
A kézírás elemzésébõl történõ jellemzés, személyiségkép készítése.
A grafológiai analízis a testi és a lelki állapotra, a tendenciákra, az erõsségekre és a gyengepontokra tud jól rávilágítani.
Elegendõ néhány szó, de leginkább egy fél oldalnyi kézírás, és rögtön elkészíthetõ egy komplex jellemzés,
Főbb szempontok:
Összkép a személyiségrõl: a duktor (az író személy) helye a társadalomban, a közösségben, a magánéletben.

Kognitivitás: az értelmi képességek, a gondolkodás gyorsasága, pontossága, rugalmassága. Meegértés, tudás alkalmazása. Stb.

Álmok és vágyak:
a szellemi tevékenység, a vágyak és a realitás, a hit, a remény, a vágyak irányultsága. Stb.


Érzelemvilág:
hangulatiság, érzelmi stabilitás/hullámzás, önkontroll, önbizalom, önértékelés, érzelmek megélése/elnyomottsága.


Ösztönfunkciók : genetikus, születési adottságok, az ösztön irányultsága, energiaszint, testi, fizikai állapot és tendenciák. Stb.

Párkapcsolat:
a pár értékelése, viszonyulás a másik nemhetz, kapcsolatot meghatározó prioritások, tendencia, jövõkép. Stb.


Tehetség:
mûvészetekben, tudományokban, sportokban, közösségekben, feltaláló/elõadó/produkáló/reprodukáló karakter. Stb.


Közösségi élet:
dominancia, karrierkapacitás, diplomáciai készség, kombinativitás, vállalkozói szellem, együttmûködés. Stb.
A grafológia nagyon sok helyen alkalmazható az életben, és a felhasználhatóságának tere egyre bõvül.
Az általunk kifejlesztett kombinációk határ vagy más szakmai területekkel:
Asztro-grafológia (1991)- a születési horoszkóp egyfajta életteret determinál, a kézírás pedig arra utal, hogy ki éli, és hogyan.
Grafoterápia (1991) - a kézírásunk tudatos kontrolljának pozitív visszacsatolása van a megfeleõ agydúcokra és a személyiségre .
Grafomasszázs (1998) - a kézírás alapján megállapított masszázsmozdulatok, az energia túlsúly és hiány korrekciója érdekében.
Korregresszió kiegészítõ módszere lehet.
Grafo-divat-design (2003) - pl. ruhatervezés a kézírás alapján, terápiás vagy önkifejezõ célból.
Grafojóslás (2003) - a leírt téma elemzésébõl, a tudattalan és a tudatalatti tényezõk, a tendencia és a jövõkép is feltárható.
Grafoszeánsz (2003) - meditációval kombinált grafoterápia és grafojóslás egy adott téma sikeressége érdekében.
Instrumentális grafológia (2001) - a kézírás (aláírás) átkódolása zenébe (festménybe, szoborba stb.) különleges énkép-leképezés.
Kibernológia - az interneten, az on-line médiábann publikált, prezentált anyagok alapján történõ karakterológiai tudomány (alapítva: 2011. 11. 11)
Mindezek alapján a grafológus hasznos tanácsokat is tud adni a duktornak abban, hogyen lehet sikeresebb, egészségesebb, boldogabb!
Szolgáltatásaink:
Gyorselemzés: 3000 Ft (3-5 meghatározott kérdésre koncentrál)
Részletes elemzés: 5000 - 25000 Ft
Grafoterápia, grafojóslás: 5000 Ft
Grafo-divat-design: 5000 Ft
Kibernológiai elemzés: 8000 Ft
Az alábbi területeken különösen kedvelik, használják a grafológiát:
Tehetségtesztelésnél, különösen az iskolában, vagy pályaválasztás során.
Személyzeti munkában, a jelöltek közül a legmegfeleõbb kiválasztásánál (vezetõk, szakemberek esetében)
Párkapcsolatok elemzésénél, a kialakításban, illetve a hosszú távú tervezés esetén, vagy megfelelõ-e vagy sem?
Vállalkozók, politikusok nagyobb feladatok döntéselõkészítésénél.
Önismeret és önfejlesztés érdekében egyéni felhasználóknak.
Szépségversenyzõk - figyelembe veendõ tényezõk a felkészülés során.
Természetgyógyászoknak és orvosoknak, különösen a pszicho-szomatikus betegségek analízise és terápiája terén.
Sportolóknak a megfelelõ sprtág tesztelésénél, vagy a versenyek elõtti tájékozódásnál.
A fejlesztés folyamatos.  * A következõ újításunk bemutatása:
2024. május 26. Életmód expón * június 2. Naturpotzál TGY Fesztivál
TesTudaT Konferencia * 2024 III. 25.
*+*
I. Kibernológiai Konferencia - 2012. 12. 12.
IX. TesTudaT Konferencián került sor, 2013. március 25-én.
TesTudaT Konferencia - 2012. 03. 25.
*+*
Thai Chi Világnapon

2014. 06. 15. - Kerepesi Shaolin Templom
Nagy Magyar Grafológusok:
Ács Klára * Agárdy Tamás * Végváry Valéria * Szepes Mária * Váczi Klára
Kárász Ágnes * Frank Tibor * Gulyás Jenõ * Katona Ági
*
Grafolóiai tanfolyam indul - 2012. október 9-én!