Horoszkóp

Népesség

Holdfázis

Szerencse

Elemzések

    TELJES TESTUDATTAL AZ ÖRÖK FIATALSÁG FELÉ!
    (Az V. TesTudaT Konferencia konklúziója)

    Következő Konferencia: 2013. március 25. hétfő


VII. TesTudaT Konferencia
2012. március 25. vasárnap, 16 – 18 óra

Főbb témakörök:
1. A többistenhit a valóság?!
2. A komputerizáció hatása az ember egészségére
2. Az Európai Fiatalok Szövetségének II. fázisa: az I. Kongresszus szervezése

Fókuszpontok:
Gyerekek, fiatalok a napi 3-4 órás számítógépezése
Valós világ, vagy virtuális valóság?
Mi a tendencia?
Közösség és individuum
Információ – érzelem – energia
Vallások - istenkép a 21. századbanolitika, szexkultúra

A VII. TesTudaT Konferencia konklúziói:
1. Jelenlegi belpolitikai helyzettel és a 2006-ban elkövetett telepatikus tömegmanipulációkkal kapcsolatban megállapítottuk: "Aminek le kell omlania, az le is fog omlani!"
2. Kezdeményezzük egy vizsgálócsoport létrehozását, amelyik a 2006. augusztusi, szeptemberi és októberi sátáni manipulációkat vizsgálja ki, különös tekintettel a politikai cinkosságokra, Orsós Viktor, Szijjártó Péter és mások tevékenységére.
3. Megállíptottuk, hogy az Alaptörvényben egyoldalúan és önkényesen deklarált egy isten hit nagy mértékben torzítja a valóságot, és ezért korrekcióra lesz szükség.
4. Meggyőződésünk, hogy több isten létezése a valóság, amelyben lehetnek kiemelkedő, legmagasabb szintű isten(ek) is.
5. A férfi és a női istenség egyenrangúságát valljuk. 
6. A komputerizációnak legfőképpen a 10-20 évesekre lesz döntő hatása, amelyet tudományos módszerekkel is megvizsgálunk, és  a felmerülő problémák megoldását is kidolgozzuk egy munkacsoportban.
7. Az internet fejlődése hasonló lesz az állati evolúcióhoz, illetve az emberi társadalom fejlődéséhez. Várhatóan 2014-től már korrekten leképezi és támogatja az emberiség fejlődését.
8. Tevőlegesen is részt veszünk az Európai Unió fejlődésében, sikerességében. Akciócsoportot szervezünk ennek érdekében.
9. Az Euróapi Fiatalok Szövetségének I. Kongresszusát 2012. augusztus 4-ére hívjuk össze, melynek estélyén az Olimpia Szépe választást (Miss Írisz választás elődöntő) is megtartjuk.

A meghívott szakértők egyenként tartanak egy tíz perces székfoglaló előadást, majd egy kerekasztalnál moderátor vezetésével megtárgyalják a témát.
A közönség is aktív, a partnerek is kérdezhetnek, vitatkozhatnak az előadókkal.

Végül egy mondatban összefoglaljuk a lényeget, ami lehet ajánlás, konlúzió, és a nagyvilágnak szól.

A konferencia a legjelentősebb szakmai programunk, a meghívottak, a partnerek a konstruktív együttműködés szerint a vezérelvünk szellemében tevékenykednek.

A rendezvényen megjelenő partnereinknek, támogatóinknak lehetőséget biztosítunk tevékenységük, termékeik szakszerű bemutatására, propagálására is.

Európai Fiatalok Szövetsége - European Youth Assotiation

2011-ben a VI. TesTudaT Konferencia fénypontja volt az Európai Fiatalok Szövetsége létrehozásának meghírdetése, és a Szervező Bizottság megalakítása. 

Egy különleges, korszakalkotó bejelentésre is sor került ennek kapcsán!

Fontos szempont az Yrisz Klub rendezvényein, hogy a megjelent partnerek egymással jó nexusba kerüljenek, annak érdekében, hogy egyre jobban menjenek dolgaink, egyre egészségesebbek legyünk.
A TesTudaT Konferencia estéjén tartjuk az Írisz bált, amely a

Miss Írisz választás startja is.

Jelentkezni lehet előadónak, kiállítónak egész évre szóló megjelenést biztosítunk programjainkon.

Jegyárak:
közönségnek: 5000 Ft (étel és ital)
kiállítóknak: 25.000 Ft (2 személy részére VIP jegy) - Barter Bank alap 


16:37:09 - 2010. 12. 16.