Világ proletárjai egyesüljetek!

Kommunizmus eszméjeA kommunizmus eszméje nagyon jó!

Az Európai Fiatalok Szövetsége, a Lélekkutató Intézet, a Kormányzati Tanácsadó Jósda, a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Y-party Központ partnerségével készült összefoglaló.
Lélekkutató Intézet Európai Fiatalok Szövetsége X-party Központ A Jó Istenek Hete Kormányzati Tanácsadó Jósda Magyar Népköztársaság Kormánya Dialektikus idealizmus
A kommunizmus eszméje és tartalma – ahogyan eredetileg tanították, tanultuk, megtapasztalhattuk.
A kommunizmus egy optimálisan jó társadalom rendszere, amelyben az emberek egyenrangúak, nincs elnyomás, nincs kizsákmányolás.


A kommunizmusban mindenki képességei szerint dolgozik, azt, amire a társadalomnak is szüksége van. Az emberi munka egyik fontos célja, hogy az ember, a közösség, a társadalom bõvítetten újratermelõdjön.

A kommunizmusban a megtermelt javakból mindenki igénye, szükséglete szerint részesül.

A kommunizmus jólétet is jelent, de az ember, a közösség és az élet van az értékrendszer középpontjában. Igaz Makarenko elve: "Az emberi élet célja, értelme: közösségben, közösségért, közösség által!"


A kommunizmus olyan eszme, amely hosszú távon szolgálja a társadalmat, az embert.

A kommunista társadalom felépíthetõ, egyre jobban elérhetõ.
A kommunizmus a társadalmi evolúció csúcspontja.
A társadalmi fejlõdés fontosabb állomásai:

õsközösség
rabszolgatartó
feudalista (királyság)
kapitalista
polgári demokratikus
szocializmus
kommunizmus
A szocializmusnak is több szakasza ismert:
a szocializmus alapjainak lerakása
a fejlett szocialista társadalom elõkészítése
a fejlett szocialist atársadalom.

Magyarországon a fejlett szocialista társadalom építése kezdõdött az 1980-as évek második felében.
Magyarországon eddig még nem volt kommunizmus, bár egy kicsit hasonlítottak a viszonyok erre a 800-as évek második felében. Gyakran cserélik fel (még politikusok, történészek is) a személyi kultuszt és a kommunizmust. Ez olyan, mint a rossz és a jó felcserélõdése.
Jó magyarnak lenni!A szocialista társadalmi rendszer tekinthetõ eddig (2019-ig) a legintelligensebbnek, ha az alábbi kritériumokat figyelembe vesszük:
* céltudatosság: a szocializmusnak van célja: a kommunista társadalom létrehozása,
* tervszerûség: a szocialista tervgazdaság 3, 5 éves ciklusokban tervszerûen fejlõdött,
* képes revideálni önmagát,
* szervezettség: mind a termelés, mind a társadalom jól szervezetté vált a 80-as évekre, Kádár János kiemelkedõ vezetésével,
* hatékonyság: az értelmiség és a vállalkozói szféra, a fegyelmezett ipari és mezõgazdasági dolgozókkal a 80-as évek végére már jelentõs rangot, elismertséget szerzett as világban.
A szocializmusban a gyermek és ifjúsági mozgalmak jó közösséget teremtettek. Mivel az ember közösségi lény, ezért lételeme a jó társaság, ahol megbecsülik, és õ is tisztel másokat.
A kisdobosok és az úttörõk fogadalma egy korszerû, pozitív és konstruktív életre nevelték a gyerekeket.
A szocializmusban és a kommunizmusban kevésbé játszik fontos szerepet a fogyasztói szemlélet, inkább az alkotások, a kapcsolatok jelentenek értéket.
A kommunista mozgalom jelmondatai sokkal jobban érthetõk, és elfogadhatók, ha tudjuk, hogy a kommunizmusban a duálpárok szerepe meghatározó lesz (virágnyelven tudni kell :)
Az ifjúság legfontosabb feladata: Tanulni, tanulni, tanulni! - Lenini elv.
A kommunisták az újraszületés jelenségét egyszerûen fejezték ki: Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog! A lenni létige örök létezést jelent.
Vörös CsillagAz ötágú vörös csillag jelenti egyrészt a szellem és a test egységét, az összefogást és sok más pozitív dolgot.
A szocializmus több erénye közé számított a jó szórakozási lehetõség, a szerelem jobb megélése.

Véleményeket, kiegészítéseket kérjük az info@x-party.hu címre küldeni! 

Köszönjük!

2011.január 4. * 2019. április 27. * május 23.

Archívum