Világ proletárjai egyesüljetek!

A kommunizmus

    A kommunizmus eszméje és tartalma – ahogyan eredetileg tanították, tanultuk, megtapasztalhattuk.


A kommunizmus egy optimális társadalom, amelyben az emberek egyenrangúak, nincs elnyomás, nincs kizsákmányolás.

Egzaktul bizonyítható, hogy a kommunizmus a Mennyországba, az angyalok és a jó istenek világába vezet.

A kommunizmusban mindenki képességei szerint dolgozik. A munka egyik fontos célja, hogy az ember, a közösség, a társadalom ereje bővítetten újratermelődjön.

A kommunizmusban a megtermelt javakból mindenki igénye, szükséglete szerint részesül.

A kommunizmus jólétet is jelent, de az ember, a közösség és az élet van az értékrendszer középpontjában.

A kommunizmus olyan eszme, amely hosszú távon szolgálja a társadalmat, az embert.

A kommunizmus szerint a kommunista társadalom felépíthető, egyre jobban elérhető.

A kommunizmus a társadalmi evolúció csúcspontja.

A társadalmi fejlődés fontosabb állomásai:
ősközösség
rabszolgatartó
feudalista (királyság)
kapitalista
polgári demokratikus
szocializmus
kommunizmus

A szocializmusnak is több szakasza ismert:
a szocializmus alapjainak lerakása
a fejlett szocialista társadalom előkészítése
a fejlett szocialist atársadalom.

Magyarországon a fejlett szocialista társadalom építése kezdődött az 1980-as évek második felében.

Magyarországon eddig még nem volt kommunizmus, bár egy kicsit hasonlítottak a viszonyok erre a 800-as évek második felében. Gyakran cserélik fel (még politikusok, történészek is) a személyi kultuszt és a kommunizmust. Ez olyan, mint a rossz és a jó felcserélődése.

A szocialista társadalmi rendszer tekinthető eddig (2200-ig) a legintelligensebbnek, ha az alábbi kritériumokat figyelembe vesszük:
* céltudatosság: a szocializmusnak van célja: a kommunista társadalom létrehozása,
* tervszerűség: a szocialista tervgazdaság 3, 5 éves ciklusokban tervszerűen fejlődött,
* képes revideálni önmagát,
* szervezettség: mind a termelés, mind a társadalom jól szervezetté vált a 80-as évekre, Kádár János kiemelkedő vezetésével,
* hatékonyság: az értelmiség és a vállalkozói szféra, a fegyelmezett ipari és mezőgazdasági dolgozókkal a 80-as évek végére már jelentős rangot, elismertséget szerzett as világban.

KISZ ünnep

A szocializmusban a gyermek és ifjúsági mozgalmak jó közösséget teremtettek.
Mivel az ember közösségi lény, ezért lételeme a jó társaság, ahol megbecsülik, és ő is tisztel másokat.

A kisdobosok és az úttörők fogadalma egy korszerű, pozitív és konstruktív életre nevelték a gyerekeket.

A szocializmusban és a kommunizmusban kevésbé játszik fontos szerepet a fogyasztói szemlélet, inkább az alkotások, a kapcsolatok jelentenek értéket.

Lenin - 150 éve született

A kommunista mozgalom jelmondatai sokkal jobban érthetők, és elfogadhatók, ha tudjuk, hogy a kommunizmusban a duálpárok szerepe meghatározó lesz (virágnyelven tudni kell :)

A kommunisták az újraszületés jelenségét egyszerűen fejezték ki: Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog! A lenni létige örök létezést jelent.

Az ötágú vörös csillag jelenti egyrészt a szellem és a test egységét, az összefogást és sok más pozitív dolgot.

A szocializmus több erénye közé számított a jó szórakozási lehetőség, a szerelem jobb megélése.

Véleményeket, kiegészítéseket kérjük az info@x-party.hu címünkre küldeni! Köszönjük!

Lélekkutató Intézet * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Magyar Népköztársaság Kormánya

2011.január 4. * 2020-04-22