Európai Fiatalok Szövetsége - European Youth Association

Világ proletárjai egyesüljetek! 
Kommunizmus Konferencia
A kommunizmus áldozatainak száma kettővel kevesebb a köbgyök nyolcnál. - február 25. Történelmi tények: 1961-ben, az MSZMP nyolcadik kongresszusán jelentette ki Kádár János - nemzetünk legnagyobb vezére -, hogy leraktuk a szocializmus alapjait. Elítélte  rákosi és a sztálini személyi kultuszt . A szocializmus gyermekbetegségének nevezte az önkényességet. A fejlett szocializmus építésébe a nyolcvanas évek közepén  kezdtünk. Akkor már egy jól élhető világunk volt. A kommunizmus a szocializmus után következik. Az emberiség eddigi legjobb társadalmi rendszere. Ezt szidni, gyalázni a diktátorok (pl. O. Viktor nagykorú személy, a Fidesz jelenlegi elnöke) érdeke, mert ha legyalázzák a szocializmust, és nem tudnak jobbat kitalálni, akkor a hülyeségüket benyaló tömeg őket fogja dicsőíteni. Annak ellenére, hogy az antikommunizmusnak nagyon nagy a nemzetünkre és az emberiségre a kárkihatása. De ezt megérteni egy ókori mesekönyvnek az imádata mellett már nagyon nehéz. De azért reménykedünk, hátha lesz fejlődés újra!

Budapest, 2019-02-25 *** Szilvásy Péter témagazda, alapító * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Magyar Népköztársaság Kormánya * Európai Fiatalok Szövetsége
Vörös Csillag Folytatjuk!
A 2014-ben indított kezdeményezésünket, a
Kommunizmus Konferenciát - Nemzetközi Összefogás az Életért,
2017. november 7-én kibővítve folytattuk, ekkor ünnepeltük meg a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 100. évfordulóját.
A Magyar Tanácskoztársaság kikiáltásának 100. évordulóján, 2019. március 21-én tartunk össznemzeti ünnepséget.
Történelmi tény, hogy Magyarországon még nem volt kommunizmus.

A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. Kongresszusán deklarálta, hogy leraktuk a szocializmus alapjait.
Az ötvenes években személyi kultusz gyötörte az országot. De Rákosi és Sztálin már megdöglöttek.
A szocializmus - egy szervezett, intelligens társadalmi rendszer - alapjait 1961-ben leraktuk. Ezután építettük, fejlesztettük a szocializmust Magyarországon és a KGST országokban.
1986-ban kezdtük a fejlett szocialista társadalom építését, azután jött volna a kommunizmus, ami valójában a szabad kezdeményezések és társulások optimálisan szabályozott rendszere. Éppen ezért a kommunizmust szidni, vagy a „kommunista diktatúra áldozatairól” beszélni súlyos hiba, sőt bűn. Jelenleg egyfajta feudál-kapitalista, császársági restaurációs kísérleteket is láthatunk a fidesz-kdnp kabinet dirigálásában – biztosan vesztes, hibás koncepció alapján, egy ókori mesekönyv, a Biblia  kifordításában.

A Vöröscsillag valójában nagyon pozitív eszmeiséget sugárzó jelkép., már az ó-Egyiptomban megalkotta Ozirisz.

Kommunizmus Konferencia
Kommunizmus Konferencia
Kommunizmus Konferencia
Kommunizmus Konferencia
Fórum az igazi Kommunizmusról - a X. TesTudaT  Konferencián-2016-03-25
Kommunizmus Konferencia
A Lélekkutató Intézet, az Yriz Klub, az Európai Sajtószövetség, a Vállalkozók és Diákok Fóruma, Kormányzati Tanácsadó Jósda és az Európai Fiatalok Szövetségének kezdeményezése:

vcs-1"Nemzetközi Összefogás az Életért"

címmel  konferenciát szervezünk crossing-party módszerrel 2014. november 7. és
2015. december 15. között.

Témáink:

0. Miért ártalmas az antikommunizmus, és miért alakult ki, hogyan lehet leküzdeni?
1. Az abortuszok beszüntetése

2. A fekete média jelenségének visszaszorítása
3. A társadalmunk divergenciájának megállítása, lecsökkentése és a társadalmi összetartás felerősítése
4. „Rekreációs Alap” és Európai Rekreációs Központok és Táborok létrehozása
5. A jó alvás fontossága és biztosítása
6. Az ideális párkapcsolatok kialakítása és megtartása
7. A destruktivitással szemben hatékony módszerek kifejlesztése, tervezése, alkalmazása
8. Vissza a szocializmus útjára!

Következik:
7. fórum - 2015. december 15.

Nemzetközi sajtótájékoztató: december 9-én.

*****
Alakuló Kommunizmus Konferencia: 2014. november 7. - A Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepe.
*****
Témagazda: Szilvásy Péter alapító, igazgató
Asszisztensek: Tusor Rita és Molnár Alexa
Lélekkutató Intézet * Yrisz Klub * Európai Fiatalok Szövetsége
www.x-party.hu * +36702260641 * y@x-party.hu

*****

Vitaindító részletek:

A társadalmi rendszer meghatározása:
Egy emberi társadalomban a kezdeményezés és a társulás - akció-reakció -jellemzői adják a társadalmi rendszert.
A demokrácia: a szabad kezdeményezések és társulások rendszere.
A diktatúra: a kezdeményezések és a társulások központilag vezérelt rendszere.
A szocializmus: a szabad kezdeményezések és társulások szabályozott rendszere.
A kommunizmus: a szabad kezdeményezések és a társulások optimálisan szabályozott rendszere.
A Mennyország: a szabad kezdeményezések és a tásulások ideálisan szabályozott, megvalósított rendszere.

Magyarországon még nem volt kommunizmus.
1986-ban kezdtük a fejlett szocialista társadalom építését, azután jött volna a kommunizmus, ami valójában a szabad kezdeményezések és társulások optimálisan szabályozott rendszere. Éppen ezért a kommunizmust szidni, vagy a „kommunista diktatúra áldozatairól” beszélni súlyos hiba, sőt bűn. Jelenleg egyfajta feudál-kapitalista, császársági restaurációs kísérleteket is láthatunk a fidesz-kdnp kabinet dirigálásában – biztosan vesztes, hibás koncepció alapján.
A Vöröscsillag valójában nagyon pozitív eszmeiséget sugárzó jelkép.
 

Az orvosilag indokolatlan abortuszok betiltásának fontossága:
Bizonyítható tény, hogy a magzat is élő, érző, tudatos emberi lény. Az abortusz gyilkosságnak számít. Naponta 100 abortuszt követnek el hazánkban, ennek kárkihatása kb. 2 milliárd forint. Az abortusz indoka koholt vád a magzat halálos ítéleténél. Ma tíz emberből 7-et közvetlenül érint az abortusz, melynek betiltása nagyobb hatással lesz az emberiség fejlődésére, mint a rabszolga-felszabadítás. A jelenlegi hatalom indirekt módon felhasználja az abortuszokat megfélemlítésül, befolyásának növelése érdekében. Az emberek közötti bizalom és a két nem egységének a megroppanásához vezetett az 1956-os ellenforradalom óta elkövetett kb. 8 millió abortusz.

A fekete média a pozitív kezdeményezéseket nehezen, vagy nem publikálja.
A média hatása minden emberre jelentős. A hír: hatással rendelkező információ. A negatív hírnek rossz, negatív a hatása. A hírek láttán, hallatán generálódott rossz kényszerképzetek átsugároznak a közvetlen hozzátartozókra, de a hírek elkövetőire is. Ha közölsz egy jó hírt: visszakapod! Ha rossz hírt közölsz, azt is visszakapod!

Társadalmunkban a megosztottság és széthúzás megnőtt
Jelen társadalmi rendszer már nehezen definiálható. Nincsenek társadalmi-rendszerszintű nagy célok (mint ahogyan pl. a szocializmusban voltak). A szociális térben való elhelyezkedés, érvényesülés sok bizonytalansággal terhelt. A céltalanságnak, a rendező elveknek a hiánya miatt a tanulásnak és a munkának a célja, motivációja redukálódott. A mostani társadalmi rendszer alapvető hibái a társadalom divergálását okozták.
Szükségessé vált egy pozitív, definiált, motiváló, megvalósítató társadalmi szintű jövőkép és célrendszer megalkotása.  

Szervezett rekreációval a szellemi-testi-szexuális egészségünket reaktíválhatjuk
A nyugdíjrendszerben a befizetők azt fogadják el és erősítik, hogy majd megöregednek, munkaképtelenek lesznek, majd jobb létre szenderülnek.
A skolasztikus orvostudomány szemében az ember csak a születéstől számít embernek, a korábban rögzült képességek, adottságok latensek maradnak.
A” Rekreációs Alap”- programunkban negyven éves munka után tíz éves rekreálódást biztosítunk. Ezután ismét aktív, munkaképes lehet az ember! Persze, ha a társadalmi rendszer elég intelligens ehhez.
Az Európai Rekreációs Központok és Táborok a hazai gyógyvízcentrumokra alapozva szervezzük, nemzetközi összefogással. Főleg felnőtteknek szól, animált foglalkozások, közösségek, egészség, sport, művészet és szórakozás modulokkal.

A jó alvás fontosságát mindenki ab ovo ismeri
Az alvás során regenerálódhatunk, és másnap reggel felkelhetünk úgy is, hogy fiatalabbak lettünk, és nem öregebbek egy nappal.
A jó alváshoz jó vallásra, életvitelre, szociális környezetre, családra, párkapcsolatra és pozitív jövőképre is szükségünk van. Az álomvilágban történő aljas manipulációkat elkövetőket hatástalanítanunk kell.
Egy jó társadalmi rendszer fontos indikátora az, hogyan alszanak az emberek.

Az ideális párkapcsolat létezik
Ennek megtalálása az emberi életnek egyik legszentebb célja. A legmagasabb szinteken is igaz ez, ezért a monoteista vallások megújulására is nagyon nagy szükség van! A társadalmi rendszer, ha megosztódik és a csoportok szemben állnak egymással, az ellene hat az ideális párkapcsolatok kialakításának, megtartásának. A harminc év alattiak többsége ezért fordult el a mostani politikai szférától. A jó szórakozásra, a heteroszexualitás erősítésére, a romantikára is nagy szükséglenne. 

Az emberiséget ősidők óta foglalkoztató téma a helyünk és kapcsolataink a Világban
Kifejtése egy újabb konferencia tárgya, de most kell előkészítenünk.
Részletesen 2014. március 25-én, a X. TesTudaT Konferencián tárgyaljuk.

Bp. 2014. X. 21.

Ideológia ésvilágnézet
A materializmus nem ateizmus.

"Az anyag a tudatunktól függetlenül létező objektív valóság."
A Kommunizmus:
egy optimálisan jó és egyre jobban  megvalósítható társadalmi rendszer eszméje - az emberiség örök álma, amely valóra válhat.
"... és nemzetközivé lesz holnapra a Világ!"

Proletár Internacionalé
Dicsőséges múlt, magyar gyökerek a 800-as években.

A proletárdiktatúra (1917)

A szocializmus alapjainak lerakása (1963)

A fejlett szocialista társadalom építésének kezdete (Magyarországon 1986-)

A kommunista társadalom létrehozása (cél)

Egyszerre demokratikus és központi vezetésű.

A kommunizmus és a szocializmus szervezeti és működési alapelve a demokratikus centralizmus elvén alapul, így a kommunizmus a
szabad ketdeményezések és társulások opzimálisan szabályozot rendszere.
Diákok és Vállalkozók Fóruma
Az ötágú Vöröscsillag eredetileg egyesítő, pozitív hatalmi jelkép.
Sosem volt önkényuralmi jelkép - ennek nyilvánítani önkényesség volt.

A kommunizmusnak nem lehettek áldozatai, mert még sehol sem volt kommunizmus.
A kommunizmus néhány jelmondata:

Lenin élt,
Lenin él,
Lenin élni fog!

Közösségben, közösségért, közösség által!

Az ifjúság legfontosabb feladata:
Tanulni, tanulni, tanulni!

Az emberi munka célja:
A termelő erők (ember és a közösség) bővített újratermelése.
A kommunizmus egyik legfontosabb jelképének, az ötágú Vöröscsillagnak önkényuralmi jelképpé való ledegradálása és önkényes betiltása az emberiség ellen elkövetett egyik legsúlyosabb bűntettnek számít. Ezt egyszerű, logikus gondolkodással be lehet látni, csak ismerni kell a történelmet és a Kommunista Internacionálét!
2013- áőrilis 4. - EFISZ
Az antikommunizmus és a személyi kultuszok diktatúrája káros hatással voltak az emberiség fejlődésére.
Az ötvenes évek személyi kultusza során visszaéltek az emberek bizalmával, aljas módon felhasználták a pozitív eszméket, jelképeket is. De a Rákosi Mátyások, Caucescuk, a Sztálinok már megdöglöttek.
A gyermek és ifjúság világa:

6-10 évesek - Kisdobosok - 6 pontja
10-14 évesek - Úttörők - 12 pontja
Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség

A közösségnek kiemelten fontos szerepe van.

A társadalom evolúciója:

Ősközösség - rabszolgatarrtó társadalom - feudalizmus - kapitalizmus - szocializmus - kommunizmus - x?
Egy ideális társadalmi rendszer a cél, a grádiens.


Európai Sajtószövetség - alapítva 2005-ben, a Szépség Világnapján